Rekentool klimaatrobuuste ingrepen

In 4 stappen helder wat je kan doen

Antwerpen stimuleert alle perceeleigenaars om hun gebouwen en terreinen klimaatrobuust te maken en zo de klimaatrobuustheid van de stad en de levenskwaliteit van haar bewoners en bezoekers te vergroten. Dit kan via ontharden, groendaken of het bufferen, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Hiervoor worden premies toegekend voor groenblauwe maatregelen op het perceel: voor basisingrepen zijn er basispremies en voor extra inspanningen zijn er bonussen. Zie voor meer informatie antwerpen.be/klimaatpremie.

Met deze rekentool kan je interactief deze ingrepen specificeren en een inschatting maken van de bijbehorende premies. Zo helpt de tool om een weloverwogen keuze te maken.

De rekentool leidt je in 5 stappen door de opgave van de ingrepen:

 1. adres- en omgevingsgegevens van het perceel (optioneel)
 2. huidige situatie: een inventarisatie van de huidige dak- en begane-grondoppervlakken; hoe ze afwateren; en de reeds getroffen maatregelen ter ontharding, vergroening en creatie van schaduw
 3. hetzelfde maar nu voor de toekomstige situatie
 4. een dimensionering van de hemelwaterhergebruiksvoorzieningen
 5. een keuze uit buffer- en infiltratievoorzieningen en een dimensionering daarvan

Op elk moment kan je al eerder gegeven antwoorden aanpassen om zo te variëren op de te kiezen ingrepen. Aanklikken van een i ontsluit overal relevante achtergrondinformatie.

Balken onder in het scherm laten permanent het effect van de ingrepen zien op de wateropgave, natuur en verkoeling, en op de bijbehorende basispremie en bonussen. Klik op Download onderaan de pagina telkens als je een PDF-afdruk wilt bewaren van je berekening en de bijbehorende tips.

Rekentool klimaatrobuuste ingrepen

Aangemaakt op / tool versie 1.0 / link

Adres- en omgevingsgegevens

Contactgegevens perceeleigenaar (optioneel in te vullen)

i
De perceeleigenaar die hier wordt vermeld is de contactpersoon voor de adviesaanvraag bij de stad Antwerpen.
i
i
i
i
i

Perceel

i
Oppervlak van het perceel. Dit is ook hier te vinden.
i
Gebruiksbestemming: Een omschrijving voor de manier waarop een stuk grond gebruikt mag worden. De gebruiksbestemming wordt vastgesteld in het bestemmingsplan van de gemeente.
i

Als er twee of meer aparte installaties voor hemelwaterhergebruik (gepland) zijn, moet voor iedere installatie een aparte dimensionering gemaakt worden. De ene installatie kan andere aansluitingen hebben en door een ander aantal personen gebruikt worden; ook kan het dakoppervlak dat aangesloten is op de installatie anders zijn en kan deze gedimensioneerd zijn op een ander klimaatscenario. Deze tool kan voor elke installatie afzonderlijk gebruikt worden om de dimensionering en een schatting van de premie te berekenen. Dit geldt ook als er meerdere aparte installaties zijn voor infiltratie op het perceel waarbij één deel van het hemelwater naar de ene en een ander deel naar de andere installatie afwatert. De berekende schatting van de premie voor het geheel kan echter lager zijn dan de som van de berekende premies voor de afzonderlijke installaties. Door de tool voor elke installatie apart in te vullen, kan elke apart gedimensioneerd worden. Echter als bijvoorbeeld twee aparte hemelwaterhergebruiksinstallaties toch een gemeenschappelijke infiltratievoorziening delen, wordt het invullen wel heel gecompliceerd.

Dit zal van toepassing zijn bij complexe projecten en grote percelen. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf met een hoofd- een achterbouw en een tuin daartussen. Ze installeren zowel vooraan als achteraan sanitaire voorzieningen op hemelwater. Het hemelwater van het hoofdgebouw willen ze opvangen in de kelder (voor zes toiletten en twee wasmachines). De achterbouw krijgt een groendak, loopt over in een kleinere hemelwatertank in de tuin en is aangesloten op twee toiletten. Indien deze twee systemen niet verbonden zijn met elkaar, is het nodig om ze elk apart te gaan dimensioneren zodat geen van beide droog gaan staan in de zomer.

Omgeving (optioneel in te vullen)

i
Een antwoord op deze vraag kun je vinden door gebruik te maken van de kaartviewer van de Stad Antwerpen. Deze kun je hier vinden.
i
Een antwoord op deze vraag kun je vinden door gebruik te maken van de kaartviewer van de Stad Antwerpen. Deze kun je hier vinden.
i
Een antwoord op deze vraag kun je vinden door gebruik te maken van de kaartviewer van de Stad Antwerpen. Deze kun je hier vinden.
i
Een antwoord op deze vraag kun je vinden door gebruik te maken van de kaartviewer van de Stad Antwerpen. Deze kun je hier vinden.

Aanvullingen (optioneel in te vullen)

i

Huidige situatie

i
Het gaat hier om de bestaande situatie. Later vragen we je om de nieuwe, geplande situatie te beschrijven waarbij maatregelen worden toegepast. Beschrijf in beide situaties heel het perceel, ook de delen die niet veranderen.

Specificeer voor de huidige situatie de oppervlaktes van het dak en het maaiveld. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van het perceel gespecificeerd is om naar de volgende stap te kunnen gaan.

i
Een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze vegetatie en de opslag van hemelwater. Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter.
i
Een voorziening voor hemelwaterhergebruik waarbij men hemelwater van daken opvangt en opslaat in een reservoir en dit systematisch hergebruikt voor sanitair, was, kuisen en/of groenonderhoud.
i
Een voorziening voor het insijpelen van hemelwater in de bodem.
Gespecificeerd
0 van 0
Nog te specificeren
0

Dak

 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Je kunt een waterdak doen afwateren in een hemelwatertank. Een dynamisch waterdak waaruit structureel hemelwaterhergebruik gebeurt (wateropslag ligt op het dak zelf), wordt beschouwd als een hemelwatertank. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale dakoppervlak
  i
  Enkel relevant bij daktuinen met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de daktuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen op het dak? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken, zonnecellen of –collectoren die een schaduw werpen op het dak.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale oppervlak aan Groendak
  i
  Hoeveel vierkante meter groendak is voorzien van soortenrijke beplanting? Soortenrijke beplanting: gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter.

Maaiveld

 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Een verhard oppervlak afstromend naar riool is elk verhard oppervlak dat niet afstroomt naar oppervlaktewater of vergroend oppervlak en niet is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Om een verhard oppervlak te laten afstromen naar een vergroende of waterdoorlatende zone, is het belangrijk dat de infiltratiecapaciteit daarvan voldoende groot is. Ook is per m² verharde oppervlakte minimaal één m² ontvangende vergroende oppervlakte nodig. Minstens één meter afstand van de bebouwing en de juiste afstroomrichting zorgen ervoor dat het water geen schade aanricht aan bebouwing of buren.
 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Een voorziening voor het insijpelen van hemelwater in de bodem.
 • i
  Vergroende oppervlakken zijn vergroende buitenruimten op het maaiveld waarvan hemelwater door het aanwezige groen structureel niet afstroomt en die niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het vergroend oppervlak
  i
  Soortenrijke beplanting is gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Voor nog aan te leggen ingrepen: wil je graag een natuurbonus verdienen? Houd dan rekening met volgende voorwaarden:
  • minstens 40 % van de toegepaste plantsoorten is inheems plus;
  • geen enkele plantsoort is dominant (met een bedekking > 50 %);
  • er worden geen invasieve uitheemse soorten toegepast;
  • een variatie in planthoogte is aanwezig (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale maaiveldoppervlak
  i
  Enkel relevant voor buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de tuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen?. Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken en begroeide pergola’s die een schaduw werpen op de tuin.
 • i
  Relevant voor buiten- en binnenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. klimplanten) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van gevels komt (bij loodrecht op de betreffende gevel invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Elke maatregel telt slechts eenmaal mee. Schaduwwerkende maatregelen zijn groene gevel, leibomen, struiken of bomen maar ook schaduwdoeken, die een schaduw werpen op de gevel. De oppervlakte van een beschaduwde gevel wordt verticaal gemeten.
 • i
  Relevant zowel voor binnenruimtes als buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar de schaduwwerking en het evaporerende werking van het niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op hemelwater werkt, het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter verticale gevel bedekt het niet-grondgebonden groene gevelsysteem?

Nieuwe situatie

i
Het gaat hier om de nieuwe situatie, dat is de situatie nadat maatregelen zijn toegepast. De huidige situatie heb je reeds beschreven. Beschrijf de nieuwe situatie opnieuw voor heel het perceel, ook de delen die niet veranderen. Zo zie je het verschil dat je kan bereiken op het vlak van klimaatadaptatie.

Specificeer de geplande nieuwe situatie. Doe dit eerst voor het dak, dan voor maaiveld, dan voor het hemelwaterhergebruik en dan voor de aan te leggen infiltratievoorzieningen. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van het totale perceeloppervlak gespecificeerd is. Dus zaken die onveranderd blijven vul je hier opnieuw in (bijvoorbeeld: jouw huidig 10m² gazon blijft vergroend). Het Reglement (Toelagereglement voor klimaatrobuuste ingrepen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26/10/2020) definieert de hieronder gebruikte begrippen en beschrijft de uitvoeringseisen om in aanmerking te komen voor premies.

i
Een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze vegetatie en de opslag van hemelwater. Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter.
i
Een voorziening voor hemelwaterhergebruik waarbij men hemelwater van daken opvangt en opslaat in een reservoir en dit systematisch hergebruikt voor sanitair, was, kuisen en/of groenonderhoud.
i
Een voorziening voor het insijpelen van hemelwater in de bodem.
Gespecificeerd
0 van 0
Nog te specificeren
0

Dak

 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Je kunt een waterdak doen afwateren in een hemelwatertank. Een dynamisch waterdak waaruit structureel hemelwaterhergebruik gebeurt (wateropslag ligt op het dak zelf), wordt beschouwd als een hemelwatertank. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Een dak met een overloop naar riool, oppervlaktewater of vergroend tuinoppervlak is elk dak dat niet direct of via een noodoverloop van een hemelwatertank is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Geen hergebruik betekent dat het dak niet is aangesloten op een voorziening voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Als traditioneel dak geldt elk dak dat geen groendak of waterdak is. Een groendak dat minder dan 35 l/m² buffert of niet opgebouwd is volgens de geldende specificaties, of een waterdak dat minder dan 60 l/m² buffert telt hier als een traditioneel dak. Verder gelden alle verharde oppervlakken boven het maaiveld als dak als ze niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven (zoals de bovenste balkons van flatgebouwen, betonnen luifels boven een deur, uitsteek/overhelling/oversteek van een dak). Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een waterdak is een dak waar het regenwater (60l/m² of meer) op blijft staan. Bij een "statisch" waterdak wordt een laag water tijdelijk gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is. Het regenwater stroomt vervolgens geleidelijk af door een extra geknepen afvoer. Een "dynamisch" waterdak is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt voor een bui. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 60 l/m²) buffert minstens 60 liter hemelwater per vierkante meter en moet opgebouwd zijn volgens de geldende specificaties van een groendak. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • i
  Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter. Het oppervlak van een dak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Het dak (schoon dakoppervlak, geen asbest) is aangesloten op een installatie voor hemelwaterhergebruik. Het dak stroomt af naar één of meerdere infiltratievoorzieningen.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale dakoppervlak
  i
  Enkel relevant bij daktuinen met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de daktuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen op het dak? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken, zonnecellen of –collectoren die een schaduw werpen op het dak.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale oppervlak aan Groendak
  i
  Hoeveel vierkante meter groendak is voorzien van soortenrijke beplanting? Soortenrijke beplanting: gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Een groendak (≥ 35 l/m²) buffert minstens 35 liter hemelwater per vierkante meter.

Maaiveld

 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Een verhard oppervlak afstromend naar riool is elk verhard oppervlak dat niet afstroomt naar oppervlaktewater of vergroend oppervlak en niet is aangesloten op een infiltratievoorziening.
 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Om een verhard oppervlak te laten afstromen naar een vergroende of waterdoorlatende zone, is het belangrijk dat de infiltratiecapaciteit daarvan voldoende groot is. Ook is per m² verharde oppervlakte minimaal één m² ontvangende vergroende oppervlakte nodig. Minstens één meter afstand van de bebouwing en de juiste afstroomrichting zorgen ervoor dat het water geen schade aanricht aan bebouwing of buren.
 • i
  Verharde oppervlaken zijn verharde buitenruimten op het maaiveld waarvan potentieel hemelwater afstroomt en die niet overdekt zijn. Hieronder vallen onder andere een terras, een oprit, maar ook open, halfopen en waterdoorlatende verhardingen, blote aarde, zand- en wateroppervlakken. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend. Een voorziening voor het insijpelen van hemelwater in de bodem.
 • i
  Vergroende oppervlakken zijn vergroende buitenruimten op het maaiveld waarvan hemelwater door het aanwezige groen structureel niet afstroomt en die niet afgeschermd worden voor regen door een bouwdeel erboven. Het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd berekend.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het vergroend oppervlak
  i
  Soortenrijke beplanting is gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Voor nog aan te leggen ingrepen: wil je graag een natuurbonus verdienen? Houd dan rekening met volgende voorwaarden:
  • minstens 40 % van de toegepaste plantsoorten is inheems plus;
  • geen enkele plantsoort is dominant (met een bedekking > 50 %);
  • er worden geen invasieve uitheemse soorten toegepast;
  • een variatie in planthoogte is aanwezig (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.
 • Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het totale maaiveldoppervlak
  i
  Enkel relevant voor buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de tuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen?. Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken en begroeide pergola’s die een schaduw werpen op de tuin.
 • i
  Relevant voor buiten- en binnenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. klimplanten) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van gevels komt (bij loodrecht op de betreffende gevel invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Elke maatregel telt slechts eenmaal mee. Schaduwwerkende maatregelen zijn groene gevel, leibomen, struiken of bomen maar ook schaduwdoeken, die een schaduw werpen op de gevel. De oppervlakte van een beschaduwde gevel wordt verticaal gemeten.
 • i
  Relevant zowel voor binnenruimtes als buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar de schaduwwerking en het evaporerende werking van het niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op hemelwater werkt, het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter verticale gevel bedekt het niet-grondgebonden groene gevelsysteem?

Hemelwaterhergebruik

Waar ga je hemelwater voor hergebruiken?

i
Specificeer welke toestellen en welke kranen je plant aan te sluiten op de voorziening voor hemelwaterhergebruik; zie Reglement 6.2.2 en 6.3.2. We rekenen twee scenario’s voor je uit om jouw hemelwatertank/reservoir te dimensioneren (op basis van het aangesloten dakoppervlak en de geplande afname voor hergebruik): gedimensioneerd voor het huidige klimaat en gedimensioneerd voor het toekomstige klimaat. Alle dakoppervlakken waarvan hierboven is aangegeven dat ze aangesloten zijn op de tank, voeden de voorziening. Als aangegeven is dat een waterdak aangesloten is op de voorziening, telt dit mee als deel van de voorziening en wordt het volume daarvan in mindering gebracht op de grootte van de tank die aangelegd moet worden. De grootte van de aan te leggen hemelwatertank/reservoir en het waterdak tezamen hangt verder af van het opgegeven gebruik en het oppervlak van het aangesloten dak; zie de tabellen in Reglement Bijlage 1 en Bijlage 3.

personen

personen

personen

personen

liter per dag

Hemelwaterinfiltratievoorzieningen

Het dak- en maaiveldoppervlak dat is aangesloten op de hemelwaterinfiltratievoorzieningen is in totaal 0 m².

Jouw opgave is buffer- en infiltratievoorzieningen aan te leggen met een buffervolume en een infiltratieoppervlak zoals hieronder als minimum vermeld. Om een bonus waterpremie te ontvangen is je opgave hoger: zie de vermelde minima voor bonus hieronder.

Infiltratieoppervlak

Gespecificeerd
0
Minimum
0
Minimum voor bonus
0

Buffervolume

Gespecificeerd
0 l
Minimum
0 l
Minimum voor bonus
0 l

Een voorziening toevoegen

Voeg toe

 

 

i
Het beantwoorden van deze vraag is belangrijk zodat we jouw premiebedrag kunnen inschatten met de rekentool. Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je minstens voor 40 m² aan (basis)ingrepen uitvoeren. Haal je deze minimale oppervlakte niet alleen, dan mag je ook een dossier indienen samen met anderen. Ook later aanvullen met bijkomende ingrepen mag. De extra ingrepen moeten gebeuren binnen 3 jaar na de eerste goedgekeurde ingreep. De minimum drempel van 40m² aan basismaatregelen hoef je in deze gevallen niet (meer) te halen. Zie ook Reglement 6.1.4.

* = verplicht veld

Je kan het resultaat downloaden, pas als je alle noodzakelijke vragen beantwoord hebt en pas als je alle vierkante meters van het perceel gespecifieerd hebt, zowel voor de huidige als voor de nieuwe situatie. Je ziet dan in de kop van stap 2 en stap 3 in groen dat je nog maar 0 m² moet specificeren. Ook zie je onder in het venster dat de balken voor de huidige en de nieuwe situatie volledig gevuld zijn. De andere noodzakelijke vragen zijn de vraag hier vlak boven en de vragen van stap 1, tenzij er bij staat dat ze optioneel zijn.

Resultaat

Huidige situatie

Water
i
De waterbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien voor welk deel van het oppervlak ingrepen ruimte creëren voor hemelwaterbeheer. De balk kent vier kleuren:
 • donkerblauw: percentage van het perceel met een ambitieuze wateringreep zoals een waterdak, een groendak (≥ 60 l/m²), een hemelwaterhergebruiksvoorziening gedimensioneerd voor het toekomstig klimaat of een ambitieus gedimensioneerde infiltratievoorziening, alle leidend tot een waterbonus;
 • blauw: percentage van het perceel dat groendak of waterdak is, of dat aangesloten is op een voorziening voor hemelwaterhergebruik of infiltratie, maar niet ambitieus is uitgevoerd; dit leidt tot een basispremie;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat direct afstroomt naar riool, oppervlaktewater of vergroend oppervlak; dit leidt niet tot een premie;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Natuur
i
De natuurbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien welk deel van het oppervlak vergroend is. De balk kent vier kleuren:
 • donkergroen: deel met soortenrijke beplanting; dit levert een natuurbonus op bovenop de basispremie;
 • groen: percentage van het perceel dat groendak of vergroend is; dit levert een basispremie op;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat niet groen is;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Schaduw
i
De schaduwbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak plus het gespecificeerde beschaduwde geveldeel zien voor welk deel hiervan ingrepen gedaan zijn voor hittecomfort. De balk kent drie kleuren:
 • donkerrood: deel dat beschaduwd is op het dak, op het maaiveld (bv. begroeide pergola) of op de gevel;
 • donkergrijs: percentage van het perceel waar geen maatregelen zijn genomen voor hittecomfort;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.

Nieuwe situatie

Water
i
De waterbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien voor welk deel van het oppervlak ingrepen ruimte creëren voor hemelwaterbeheer. De balk kent vier kleuren:
 • donkerblauw: percentage van het perceel met een ambitieuze wateringreep zoals een waterdak, een groendak (≥ 60 l/m²), een hemelwaterhergebruiksvoorziening gedimensioneerd voor het toekomstig klimaat of een ambitieus gedimensioneerde infiltratievoorziening, alle leidend tot een waterbonus;
 • blauw: percentage van het perceel dat groendak of waterdak is, of dat aangesloten is op een voorziening voor hemelwaterhergebruik of infiltratie, maar niet ambitieus is uitgevoerd; dit leidt tot een basispremie;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat direct afstroomt naar riool, oppervlaktewater of vergroend oppervlak; dit leidt niet tot een premie;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Natuur
i
De natuurbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien welk deel van het oppervlak vergroend is. De balk kent vier kleuren:
 • donkergroen: deel met soortenrijke beplanting; dit levert een natuurbonus op bovenop de basispremie;
 • groen: percentage van het perceel dat groendak of vergroend is; dit levert een basispremie op;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat niet groen is;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Schaduw
i
De schaduwbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak plus het gespecificeerde beschaduwde geveldeel zien voor welk deel hiervan ingrepen gedaan zijn voor hittecomfort. De balk kent drie kleuren:
 • donkerrood: deel dat beschaduwd is op het dak, op het maaiveld (bv. begroeide pergola) of op de gevel;
 • donkergrijs: percentage van het perceel waar geen maatregelen zijn genomen voor hittecomfort;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.

Schatting premies en bonussen

Basispremie 0,00

Bonus natuur 0,00

Bonus waterbeheer 0,00

Totaal 0,00

Download het resultaat

Bewaar de bovenstaande combinatie van ingrepen en bijbehorende resultaten.

Download

sluiten