Rekentool klimaatrobuuste ingrepen

In 4 stappen helder wat je kan doen

Antwerpen stimuleert alle perceeleigenaars om hun gebouwen en terreinen klimaatrobuust te maken en zo de klimaatrobuustheid van de stad en de levenskwaliteit van haar bewoners en bezoekers te vergroten. Dit kan via ontharden, groendaken of het bufferen, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Hiervoor worden premies toegekend voor groenblauwe maatregelen op het perceel: voor basisingrepen zijn er basispremies en voor extra inspanningen zijn er bonussen. Zie voor meer informatie antwerpen.be/klimaatpremie.

Met deze rekentool kan je interactief deze ingrepen specificeren en een inschatting maken van de bijbehorende premies. Zo helpt de tool om een weloverwogen keuze te maken.

De rekentool leidt je in 4 stappen door de opgave van de ingrepen:

 1. adres- en omgevingsgegevens van het perceel (optioneel)
 2. huidige situatie: een inventarisatie van de huidige dak- en begane-grondoppervlakken; hoe ze afwateren; en de reeds getroffen maatregelen ter ontharding, vergroening en creatie van schaduw
 3. hetzelfde maar nu voor de toekomstige situatie
 4. een dimensionering van de hemelwaterhergebruiksvoorzieningen
 5. een keuze uit buffer- en infiltratievoorzieningen en een dimensionering daarvan

Op elk moment kan je al eerder gegeven antwoorden aanpassen om zo te variëren op de te kiezen ingrepen. Aanklikken van een i ontsluit overal relevante achtergrondinformatie.

Balken onder in het scherm laten permanent het effect van de ingrepen zien op de wateropgave, natuur en verkoeling, en op de bijbehorende basispremie en bonussen. Klik op Download onderaan de pagina telkens als je een PDF-afdruk wilt bewaren van je berekening en de bijbehorende tips.

Rekentool klimaatrobuuste ingrepen

Aangemaakt op / tool versie 2.1 / link

Perceelsgegevens

Perceeloppervlak

iOppervlak van het perceel. Dit is ook hier te vinden.

Huidige situatie

Specificeer voor de huidige situatie de oppervlakken van het dak en het maaiveld. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van het perceel gespecificeerd is om naar de volgende stap te kunnen gaan. Specificeer ook voor de huidige situatie nog enige extra kwaliteiten van het plangebied die invloed hebben op de premieschatting.

Oppervlakken

Gespecificeerd
200 van 200
Nog te specificeren
0

Specificeer het complete oppervlak van het plangebied in de huidige situatie.

Extra kwaliteiten plangebiedi

Aan extra kwaliteiten van het plangebied zijn mogelijk premies verbonden, zoals als hittemaatregel of om de biodiversiteit te bevorderen. Ze hoeven niet direct aan één oppervlak gekoppeld te zijn.
Hieronder volgt een opsomming van deze mogelijke extra kwaliteiten:

Schaduwwerking op dak

Enkel relevant bij daktuinen met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de daktuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen op het dak? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken, zonnecellen of –collectoren die een schaduw werpen op het dak.

Groendakoppervlak voorzien van soortenrijke beplanting

Hoeveel vierkante meter groendak is voorzien van soortenrijke beplanting? Soortenrijke beplanting: gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren.

Maaiveldoppervlak voorzien van soortenrijke beplanting

Soortenrijke beplanting is gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Voor nog aan te leggen ingrepen: wil je graag een natuurbonus verdienen? Houd dan rekening met volgende voorwaarden:

 • minstens 40% van de toegepaste plantsoorten is inheems plus;
 • geen enkele plantsoort is dominant (met een bedekking > 50%);
 • er worden geen invasieve uitheemse soorten toegepast;
 • een variatie in planthoogte is aanwezig (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Schaduwwerking op maaiveld (horizontaal)

Enkel relevant voor buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de tuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken en begroeide pergola’s die een schaduw werpen op de tuin.

Schaduwwerking op gevel (verticaal)

Relevant voor buiten- en binnenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. klimplanten) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van gevels komt (bij loodrecht op de betreffende gevel invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Elke maatregel telt slechts eenmaal mee. Schaduwwerkende maatregelen zijn groene gevel, leibomen, struiken of bomen maar ook schaduwdoeken, die een schaduw werpen op de gevel. De oppervlakte van een beschaduwde gevel wordt verticaal gemeten.

Niet grond-gebonden, hemelwater-gevoede groene gevel

Relevant zowel voor binnenruimtes als buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar de schaduwwerking en het evaporerende werking van het niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op hemelwater werkt, het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter verticale gevel bedekt het niet-grondgebonden groene gevelsysteem?

Nieuwe situatie

iHet gaat hier om de nieuwe situatie, dat is de situatie nadat maatregelen zijn toegepast. De huidige situatie heb je reeds beschreven. Beschrijf de nieuwe situatie opnieuw voor heel het perceel, ook de delen die niet veranderen. Zo zie je het verschil dat je kan bereiken op het vlak van klimaatadaptatie.

Specificeer de geplande nieuwe situatie. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van het totale perceeloppervlak gespecificeerd is. Dus zaken die onveranderd blijven vul je hier opnieuw in (bijvoorbeeld: jouw huidig 10m² gazon blijft vergroend). Voor de Antwerpse Klimaatpremie zijn er voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad op 26/10/2020 in het Toelagereglement voor klimaatrobuuste ingrepen. De begrippen en voorwaarden van deze tool zijn daarop gebaseerd en zijn richtinggevend.

Oppervlakken

Gespecificeerd
200 van 200
Nog te specificeren
0

Specificeer het complete oppervlak van het plangebied in de nieuwe situatie.

Extra kwaliteiten plangebiedi

Aan extra kwaliteiten van het plangebied zijn mogelijk premies verbonden, zoals als hittemaatregel of om de biodiversiteit te bevorderen. Ze hoeven niet direct aan één oppervlak gekoppeld te zijn.
Hieronder volgt een opsomming van deze mogelijke extra kwaliteiten:

Schaduwwerking op dak

Enkel relevant bij daktuinen met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de daktuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen op het dak? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken, zonnecellen of –collectoren die een schaduw werpen op het dak.

Groendakoppervlak voorzien van soortenrijke beplanting

Hoeveel vierkante meter groendak is voorzien van soortenrijke beplanting? Soortenrijke beplanting: gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren.

Maaiveldoppervlak voorzien van soortenrijke beplanting

Soortenrijke beplanting is gevarieerde beplanting van verschillende plantensoorten met extra aandacht aan beplanting die voedsel (nectar, stuifmeel, vruchten), nest- of schuilplaatsen biedt aan dieren. Voor nog aan te leggen ingrepen: wil je graag een natuurbonus verdienen? Houd dan rekening met volgende voorwaarden:

 • minstens 40% van de toegepaste plantsoorten is inheems plus;
 • geen enkele plantsoort is dominant (met een bedekking > 50%);
 • er worden geen invasieve uitheemse soorten toegepast;
 • een variatie in planthoogte is aanwezig (bijvoorbeeld bodembedekkers met hogere vaste planten of met heesters) om zo een diverse leefomgeving te creëren voor dieren.

Schaduwwerking op maaiveld (horizontaal)

Enkel relevant voor buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. begroeide pergola, parasolboom) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van de tuin komt (bij loodrecht invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Schaduwwerkende maatregelen zijn bomen en struiken maar ook schaduwdoeken en begroeide pergola’s die een schaduw werpen op de tuin.

Schaduwwerking op gevel (verticaal)

Relevant voor buiten- en binnenruimtes met een verblijfsfunctie waar schaduwwerking van planten (bv. klimplanten) het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter van gevels komt (bij loodrecht op de betreffende gevel invallende zon) in de schaduw dankzij beplanting/schaduwwerkende maatregelen? Elke maatregel telt slechts eenmaal mee. Schaduwwerkende maatregelen zijn groene gevel, leibomen, struiken of bomen maar ook schaduwdoeken, die een schaduw werpen op de gevel. De oppervlakte van een beschaduwde gevel wordt verticaal gemeten.

Niet grond-gebonden, hemelwater-gevoede groene gevel

Relevant zowel voor binnenruimtes als buitenruimtes met een verblijfsfunctie waar de schaduwwerking en het evaporerende werking van het niet-grondgebonden groene gevelsysteem dat op hemelwater werkt, het gebruikscomfort kan verhogen. Hoeveel vierkante meter verticale gevel bedekt het niet-grondgebonden groene gevelsysteem?

Eerdere subsidie

iHet beantwoorden van deze vraag is belangrijk zodat we jouw premiebedrag kunnen inschatten met de rekentool. Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je minstens voor 40 m² aan (basis)ingrepen uitvoeren. Haal je deze minimale oppervlakte niet alleen, dan mag je ook een dossier indienen samen met anderen. Ook later aanvullen met bijkomende ingrepen mag. De extra ingrepen moeten gebeuren binnen 3 jaar na de eerste goedgekeurde ingreep. De minimum drempel van 40m² aan basismaatregelen hoef je in deze gevallen niet (meer) te halen. Zie ook Reglement 6.1.4.

* = verplicht veld

Je kan het resultaat downloaden, pas als je alle noodzakelijke vragen beantwoord hebt en pas als je alle vierkante meters van het perceel gespecifieerd hebt, zowel voor de huidige als voor de nieuwe situatie. Je ziet dan in de kop van stap 2 en stap 3 in groen dat je nog maar 0 m² moet specificeren. Ook zie je onder in het venster dat de balken voor de huidige en de nieuwe situatie volledig gevuld zijn. De andere noodzakelijke vragen zijn de vraag hier vlak boven en de vragen van stap 1, tenzij er bij staat dat ze optioneel zijn.

Resultaat

Huidige situatie

Water
iDe waterbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien voor welk deel van het oppervlak ingrepen ruimte creëren voor hemelwaterbeheer. De balk kent vier kleuren:
 • donkerblauw: percentage van het perceel met een ambitieuze wateringreep zoals een waterdak, een groendak (≥ 60 l/m²), een hemelwaterhergebruiksvoorziening gedimensioneerd voor het toekomstig klimaat of een ambitieus gedimensioneerde infiltratievoorziening, alle leidend tot een waterbonus;
 • blauw: percentage van het perceel dat groendak of waterdak is, of dat aangesloten is op een voorziening voor hemelwaterhergebruik of infiltratie, maar niet ambitieus is uitgevoerd; dit leidt tot een basispremie;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat direct afstroomt naar riool, oppervlaktewater of vergroend oppervlak; dit leidt niet tot een premie;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Natuur
iDe natuurbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien welk deel van het oppervlak vergroend is. De balk kent vier kleuren:
 • donkergroen: deel met soortenrijke beplanting; dit levert een natuurbonus op bovenop de basispremie;
 • groen: percentage van het perceel dat groendak of vergroend is; dit levert een basispremie op;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat niet groen is;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Schaduw
iDe schaduwbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak plus het gespecificeerde beschaduwde geveldeel zien voor welk deel hiervan ingrepen gedaan zijn voor hittecomfort. De balk kent drie kleuren:
 • donkerrood: deel dat beschaduwd is op het dak, op het maaiveld (bv. begroeide pergola) of op de gevel;
 • donkergrijs: percentage van het perceel waar geen maatregelen zijn genomen voor hittecomfort;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.

Nieuwe situatie

Water
iDe waterbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien voor welk deel van het oppervlak ingrepen ruimte creëren voor hemelwaterbeheer. De balk kent vier kleuren:
 • donkerblauw: percentage van het perceel met een ambitieuze wateringreep zoals een waterdak, een groendak (≥ 60 l/m²), een hemelwaterhergebruiksvoorziening gedimensioneerd voor het toekomstig klimaat of een ambitieus gedimensioneerde infiltratievoorziening, alle leidend tot een waterbonus;
 • blauw: percentage van het perceel dat groendak of waterdak is, of dat aangesloten is op een voorziening voor hemelwaterhergebruik of infiltratie, maar niet ambitieus is uitgevoerd; dit leidt tot een basispremie;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat direct afstroomt naar riool, oppervlaktewater of vergroend oppervlak; dit leidt niet tot een premie;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Natuur
iDe natuurbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak (percentage) zien welk deel van het oppervlak vergroend is. De balk kent vier kleuren:
 • donkergroen: deel met soortenrijke beplanting; dit levert een natuurbonus op bovenop de basispremie;
 • groen: percentage van het perceel dat groendak of vergroend is; dit levert een basispremie op;
 • donkergrijs: percentage van het perceel dat niet groen is;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.
Schaduw
iDe schaduwbalk laat in verhouding tot het totale perceeloppervlak plus het gespecificeerde beschaduwde geveldeel zien voor welk deel hiervan ingrepen gedaan zijn voor hittecomfort. De balk kent drie kleuren:
 • donkerrood: deel dat beschaduwd is op het dak, op het maaiveld (bv. begroeide pergola) of op de gevel;
 • donkergrijs: percentage van het perceel waar geen maatregelen zijn genomen voor hittecomfort;
 • lichtgrijs: nog niet gespecificeerd gedeelte van het perceel.

Schatting premies en bonussen

Basispremie 0,00

Bonus natuur 0,00

Bonus waterbeheer 0,00

Totaal 0,00

Download het resultaat

Bewaar de bovenstaande combinatie van ingrepen en bijbehorende resultaten.

Download

sluiten